Sprawdzanie statusu rejestracji wyborcy

• Znajdź swoje miejsce wyborcze do głosowania lub rejestracji w dniu wyborów
• Sprawdź swoją rejestrację wyborców (jeśli podasz swoje nazwisko poniżej)
• Uzyskaj przykładową kartę do głosowania
• Znajdź informacje kontaktowe dla urzędników publicznych
• Sprawdź status swojej aplikacji Vote-By-Mail (jeśli podasz swoje nazwisko poniżej)
Sprawdzanie statusu rejestracji wyborcy

• Znajdź swoje miejsce wyborcze do głosowania lub rejestracji w dniu wyborów
• Sprawdź swoją rejestrację wyborców (jeśli podasz swoje nazwisko poniżej)
• Uzyskaj przykładową kartę do głosowania
• Znajdź informacje kontaktowe dla urzędników publicznych
• Sprawdź status swojej aplikacji Vote-By-Mail (jeśli podasz swoje nazwisko poniżej)
Wstępna lista lokali wyborczych w mieście Chicago

• Lista wszystkich lokali wyborczych, według okręgu i okręgu

JOIN THE CONVERSATION: 

Paid for and authorized by FRIENDS OF JACQUELINE BAEZ. A copy of our report filed with the State Board of Elections is (or will be) available on the Board’s official website (WWW.ELECTIONS.IL.GOV) or for purchase from the State Board of Elections, Springfield, IL.

 

 

Pagado y autorizado por los AMIGOS DE JACQUELINE BAEZ. Una copia de nuestro informe presentado ante la Junta Electoral del Estado está (o estará) disponible en la red oficial de la Junta (WWW.ELECTIONS.IL.GOV) o para su compra en la Junta Estatal de Elecciones, Springfield, IL.