DOŁĄCZ DO NASZEJ KAMPANII
„DLA RÓWNYCH SZANS DLA WSZYSTKICH”

 


Jesteśmy bardzo wdzięczni za zainspirowanie nas do wspierania naszej wizji. Wasza hojność,
poświęcony czas, energia i wsparcie, aby nam pomóc, ma kluczowe znaczenie dla sukcesu
naszej kampanii. Istnieje wiele sposobów na wolontariat.

Poinformuj nas, jak możesz pomóc.

Wybierz wszystkie, które mają zastosowanie:

JOIN THE CONVERSATION: 

Paid for and authorized by FRIENDS OF JACQUELINE BAEZ. A copy of our report filed with the State Board of Elections is (or will be) available on the Board’s official website (WWW.ELECTIONS.IL.GOV) or for purchase from the State Board of Elections, Springfield, IL.

 

 

Pagado y autorizado por los AMIGOS DE JACQUELINE BAEZ. Una copia de nuestro informe presentado ante la Junta Electoral del Estado está (o estará) disponible en la red oficial de la Junta (WWW.ELECTIONS.IL.GOV) o para su compra en la Junta Estatal de Elecciones, Springfield, IL.