Targi i Przezroczysty

Będę walczyła o sprawiedliwy, przejrzysty, dostępny i odpowiedzialny rząd dla naszych społeczności. Dokonam tego identyfikując problemy lokalnych społeczności wspólnie z reprezentantami tychże loklnych społeczności. Razem nie tylko staniemy się silniejsi, ale także zainspirujemy następne pokolenie liderów.

Ezpieczeństwo Publiczne
Musimy zlikwidować nieokreśloną teorię okien w naszych dzielnicach. Musimy zreformować bezpieczeństwo publiczne, kluczowe jest budowanie silnych, bezpiecznych społeczności i stworzenie gospodarki, która działa dla wszystkich mieszkańców. Bezpieczeństwo publiczne jest głównym obowiązkiem naszego rządu. Uczestnicząc w spotkaniach i współpracując z Departamentem Policji, stworzymy środowisko, w którym ludzie będą mogli się bezpiecznie uczyć, pracować i odwiedzać.

Ozwój ekonomiczny

Budowanie udanych dzielnic buduje dzielnice szans. Musimy walczyć i dążyć do poprawy warunków w niespokojnych dzielnicach. Podejście do rewitalizacji sąsiedztwa musi być solidne. Mieszkańcy powinni odgrywać znaczącą rolę w projektowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu kompleksowej inicjatywy wspólnotowej.

Edukacja
Bardzo potrzebujemy systemu edukacji, który pobudza dzieci do tego, by chcieć więcej. Obecnie w Chicago wiele szkół sąsiedzkich ma słabe wyniki i jest niedofinansowane. System edukacji musi zostać całkowicie przebudowany, musi być przejrzysty, aby obywatele mogli zobaczyć, jakjest zarządzany. Zgodnie z ustawą „Każdy Uczeń Odnosi Sukces” (ESSA) departament stanu musi zezwolić rodzicom na zaangażowanie się w proces rozliczalności szkół. Trzymając szkoły odpowiedzialne za osiągnięcia uczniów, zapewnimy bardziej ambitną edukację dzieciom, któresą często daleko w tyle.

Przystępność
Nasze miasto potrzebuje bardziej zróżnicowanych rodzajów mieszkań, takich jak mieszkania,
domy szeregowe lub domy jednorodzinne dla osób o różnym poziomie dochodów. Wieluludziom mieszkającym w dzielnicach borykających się z trudnościami finansowymi brakujeniedrogich, wysokiej jakości opcji mieszkaniowych. Model budynku z mieszkaniami dla ludzi o zróżnicowanym poziomie dochodów oferuje udogodnienia, które pomagają mieszkańcom rozwijać się, podnosząc standard życia mieszkańców o najniższych dochodach. Takie rozwiązanie zapewnia jednocześnie wysokiej jakości udogodnienia, które przyciągają ludzi do wyboru w danej okolicy.

JOIN THE CONVERSATION: 

Paid for and authorized by FRIENDS OF JACQUELINE BAEZ. A copy of our report filed with the State Board of Elections is (or will be) available on the Board’s official website (WWW.ELECTIONS.IL.GOV) or for purchase from the State Board of Elections, Springfield, IL.

 

 

Pagado y autorizado por los AMIGOS DE JACQUELINE BAEZ. Una copia de nuestro informe presentado ante la Junta Electoral del Estado está (o estará) disponible en la red oficial de la Junta (WWW.ELECTIONS.IL.GOV) o para su compra en la Junta Estatal de Elecciones, Springfield, IL.