Co to jest komisarz okręgowy i dlaczego jestem proszony o głosowanie na jednego?
Zasadniczo jest to stanowisko nieopłacanego adwokata politycznego. Komisarz jest wybierany na stanowisko przywódcze w celu uzyskania partyzantnej jurysdykcji politycznej. W hrabstwie Cook każda z pięćdziesięciu okręgów i trzydzieści gmin wybiera komisarza reprezentującego ludzi obu (lub wszystkich) głównych partii politycznych.

Każdy komitet jest członkiem głosującym wybranej organizacji partyjnej Cook County Party. Stanowisko to daje im uprawnienia w imieniu partii do wspierania kandydatów i zastępców na niektóre wolne stanowiska polityczne. Są odpowiedzialni za działania takie jak:

 
  • Rejestracja wyborców w okręgu
  • Hosting forów społecznościowych    
  • Dostarczanie materiałów wyborczych    
  • Ułatwienie sprawnego funkcjonowania prawyborów i wyborów    
  • Rekrutują sędziów wyborczych, kapitanów okręgowych i koordynatorów terenowych

JOIN THE CONVERSATION: 

Paid for and authorized by FRIENDS OF JACQUELINE BAEZ. A copy of our report filed with the State Board of Elections is (or will be) available on the Board’s official website (WWW.ELECTIONS.IL.GOV) or for purchase from the State Board of Elections, Springfield, IL.

 

 

Pagado y autorizado por los AMIGOS DE JACQUELINE BAEZ. Una copia de nuestro informe presentado ante la Junta Electoral del Estado está (o estará) disponible en la red oficial de la Junta (WWW.ELECTIONS.IL.GOV) o para su compra en la Junta Estatal de Elecciones, Springfield, IL.